Make your own free website on Tripod.com

 

ตรวจดูหูหมาด้วยตนเอง

ผศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร

หมาเกาหู หมาส่ายสะบัดหัวบ่อยๆ หูมีกลิ่นเหม็น มีหนองหรือน้ำเหลืองไหลจากรูหู ขนบริเวณ กกหูติดเป็นก้อน เจ็บหู ปวดหู ใบหูบวม ฯลฯ ลักษณะอาการที่ปรากฏดังกล่าว เป็นความผิดปกติของหู ซึ่งนับรวมตั้งแต่ใบหู รูหูส่วนนอก ส่วนกลาง และส่วนใน อันมีสาเหตุมากมายหลายประการ เช่น ติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา มีไรในหู ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ท่านเจ้าของสามารถตรวจตราดูแล "หูหมา" ของท่านได้ก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต ไม่ใช่เรื่องยากเย็น และกระทำได้ดังนี้ :-

  1. จับหมาขึ้นวางบนโต๊ะเพื่อความสะดวกในการตรวจ อีกทั้งยังทำให้หมามีความรู้สึกคล้ายกับ ไปรับการรักษาจากสัตวแพทย์ตามคลินิก ลดการต่อต้านดิ้นรนลงเป็นอันมาก ตัวเจ้าของเอง ก็สะดวกในการตรวจดูดีกว่าก้มๆ เงยๆ อยู่กับพื้น
  2. ใช้มือยกใบหูขึ้นแล้วมองลงไปในรูหูได้สะดวก ทางที่ดีควรใช้ไฟฉายส่องด้วย หูปกติจะไม่มี เศษขี้หูจำนวนมากอุดตัน อาจมีได้บ้างเล็กน้อย ผิวหนังสะอาดเป็นสีนวลไม่มีการอักเสบ บวม แดง หนองหรือบาดแผลปราศจากเห็บในช่องหู
  3. ดมกลิ่นที่รูหู จะต้องไม่มีกลิ่นเหม็น หากมีก็จะเป็นกลิ่นขี้หูธรรมดาไม่ใช่หนอง
  4. ใช้นิ้วกดเบาๆ บริเวณช่องหูทางด้านนอก หากมีเสียงคล้ายน้ำกระฉอกไปมาหรือหมาร้อง เพราะเจ็บนั่นหมายถึงปัญหาช่องหูอักเสบ ต้องพาไปพบสัตวแพทย์
  5. ใบหูปกติต้องแบนเรียบสนิทไม่มีการโป่งพองออกหรือขยุกขยิก ส่วนใหญ่ที่โป่งพองออก มักเกิดจากเลือดคั่งในใบหู ต้องรีบพาไปหาสัตวแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องต่อไป
  6. ขลิบแต่งขนในช่องหูมิให้ขวางกั้น กีดขวางขี้หูที่จะถูกขับออกมาตลอดเวลา จะทำให้ง่ายแก่การดูแลรักษาความสะอาด
  7. ให้รางวัล เช่น ขนม หรืออาหารขบเคี้ยว ตลอดจนคำชม ภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจหูแต่ละ ครั้งเสมอ หมาจะรู้สึกชอบตลอดจนพึงพอใจในการปฏิบัติเช่นนี้ จัดเป็นการฝึกฝนอย่างหนึ่ง

ปัญหาเกี่ยวกับหูที่เจ้าของมักพบบ่อยได้แก่ปัญหาการติดเชื้อของช่องหูส่วนนอก เรามักพบว่าเป็นกับหมาพันธุ์ที่มีใบหูใหญ่ซึ่งปรก เช่น บาสเซ็ทฮาวน์ด และคอกเกอร์ เนื่องจากใบหูจะเป็นตัวปิดบังการขับเอาขี้หูออกมาตามธรรมชาติ ทำให้เกิดการสะสม หมักหมม อับชื้นขึ้น จนทำให้เกิดติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ปัญหาหูอักเสบจึงตามมา หรือหมาพันธุ์พูเดิ้ล จะมีช่องหูที่แคบกว่าหมาพันธุ์อื่น ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดการสะสมขี้หูไว้มากและเร็ว ขนในรูหูที่มีจำนวนมากเกินไปก็เป็นตัวจับหรือดักเอาขี้หูไว้แน่นเต็มรูหูมิอาจขับออกได้ตามปกติ ฉะนั้นจึงควรหมั่นตัดแต่ง หรือถอนขนในรูหูออกเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด และป้องกันการสะสมของขี้หูต่อไป

ควรทำการตรวจหูหมาของท่านอย่างน้อยก็ทุกครั้งหลังอาบน้ำ ตลอดจนสามารถใช้เวลาดังกล่าว เพื่อทำความสะอาดใบหูและรูหูด้วย โดยการใช้น้ำยาเช็ดหูจุ่มสำลีหมาดๆ เช็ดเอาเศษสกปรกออก รวมถึงน้ำที่อาจพลัดหลงค้างอยู่ในรูหูหลังการอาบ ถ้าเป็นหมาหูปรกควรใช้เครื่องเป่าผมของ คุณสุภาพสตรีเป่าลมร้อนให้ภายในช่องหูและใบหูด้านล่างแห้งสนิท ก็จะลดโอกาสหมักหมม อับชื้น อันเป็นบ่อเกิดของโรคลงครับ

 

กลับไปหน้า "คอลัมน์สัตว์เลี้ยง"