Make your own free website on Tripod.com

 

เลือกหมอหมาอย่างไรดี

ผศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร

 

ผมไปพบข้อมูลจากหนังสือฝรั่งพูดถึงคำแนะนำแก่เจ้าของหมาในการเลือก “หมอหมา” ประจำตัวเจ้าบ๊อกๆ ไว้ ซึ่งน่าสนใจ และน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านเจ้าของหมาในบ้านเราบ้างไม่มากก็น้อย ลองนำไปประยุกต์ดูก็ดีนะครับ

ข้อแนะนำมีดังนี้ :

 1. สถานพยาบาลสัตว์นั้นมีความสะอาดและอุปกรณ์พื้นฐานพร้อมเพรียงแค่ไหน ?
 2. มีระบบการนัดหมายสัตว์ป่วยมารับการรักษาหรือไม่ ?
 3. ท่านสามารถเดินดูภายในคลินิกนั้นๆ ตามบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรักษา หรือไม่ เพราะจะช่วยให้ท่านเห็นถึงความพร้อมสำหรับการรักษา
 4. คุณหมอมีการซักถามประวัติความเจ็บป่วยของเจ้าบ๊อกมากน้อย ละเอียด ละออ เพียงใด
 5. การตรวจของคุณหมอต่อตัวสัตว์ครบถ้วนกระบวนความหรือเปล่า ? หมายถึง การตรวจร่างกายพื้นฐานนะครับ นับแต่ ตาดู หูฟัง มือคลำ วัดไข้ ฯลฯ
 6. การอธิบายและตอบข้อซักถามจากคุณหมอกระจ่างหรือไขข้อข้องใจของท่านพอเพียง ตรงประเด็นหรือเปล่า ?
 7. การสัมผัสที่อ่อนโยน นุ่มนวล แต่เข้มแข้งของคุณหมอต่อสัตว์เป็นอย่างไร ?
 8. การระวังตัว ป้องกันอันตรายจากสัตว์ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง
 9. เมื่อเกิดปัญหาความเจ็บป่วยของระบบต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเกินกว่าจะ รักษาได้ในคลินิกนั้นคุณหมอได้แนะนำหรือส่งต่อไปรับการรักษาจาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือไม่ ?
 10. คุณหมอได้ใช้เครื่องมือหรือวิธีการพิเศษอันใดเพื่อช่วยหรือยืนยันการวินิจฉัยโรค หรือไม่?  เช่น เจาะเลือดส่งตรวจ เอ็กซเรย์ อัลตร้าซาวนด์ ฯลฯ
 11. ในกรณีเป็นโรงพยาบาลสัตว์แล้วละก็ มีอุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากรที่พร้อมเพรียง เหมาะสมแก่การรักษาพยาบาลครบถ้วนหรือไม่
 12. บุคลิกและอารมณ์ของคุณหมอเป็นไปอย่างสุภาพ ชวนให้เกิดความสุข และความเชื่อมั่นหรือไม่

ถ้าท่านผู้อ่านหรือท่านเจ้าของสัตว์ตอบคำถามเหล่านี้ได้โดยส่วนใหญ่เป็นผลเชิงบวกแล้วละก็ ท่านน่าจะใช้บริการจากสถาบำบัดโรคสัตว์แห่งนั้นได้นะครับ

 

กลับไปหน้า "คอลัมน์สัตว์เลี้ยง"