Make your own free website on Tripod.com

 

รื้อรังโรค

ผศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร

กรุงเทพมีแหล่งหรือตลาดขายสัตว์เลี้ยงที่รู้จักกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมนมนานก็คือ ท้องสนามหลวง ซึ่งจะมีการออกตลาดนัดทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ จวบจนมีการเปลี่ยนแปลงย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ใหม่ คือ บริเวณสวนจตุจักร หรือที่รู้จักกันดีในปัจจุบันว่า เจ.เจ. กิจกรรมตลาดนัดสัตว์เลี้ยงก็ยังคงมีอยู่ต่อไป และยิ่งมากกว่าเดิม ทั้งชนิดสัตว์ และผลิตภัณฑ์ ผู้คนนักเลี้ยงสัตว์ ผู้สนใจยังคับคั่ง ดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้น

แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาค้างคามาตลอดตั้งแต่ตลาดนัดสนามหลวง จนถึงตลาดนัดสวนจตุจักรก็คือ เรื่องคุณภาพของสัตว์เลี้ยง ความเจ็บป่วย และสูญเสียของสัตว์เลี้ยงที่นำมาจำหน่าย เมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วป่วยตายในไม่กี่วัน บางท่านก็มิได้ใส่ใจคิดว่าตัวเองเลี้ยงไม่ดี โชคไม่ดี สัตว์มันจะตาย อยู่แล้ว กรรมของสัตว์ ฯลฯ ทั้งนี้อาจจริงในบางรายที่เลี้ยงไม่เป็น ดูแลไม่ถูกวิธี สัตว์จึงป่วยและตาย แต่หลายๆรายความเจ็บป่วยมาจากคุณภาพสัตว์ที่เลี้ยงหรือหามาโดยทางร้าน สัตว์เลี้ยงที่ขายในตลาดนัดมาจากหลากหลายแหล่ง มีคุณภาพบ้าง ไม่มีคุณภาพบ้าง พอทุกอย่างมาปะปนรวมกันจึงมีทั้งของดีและไม่ดี สัตว์ที่สะอาดปราศจากโรค มาพบกับเจ้าตัวป่วย ตัวรังโรค อมโรค ก็รับเชื้อเข้าไปด้วย เกิดการสะสมเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จากวัน เป็นอาทิตย์ เป็นเดือน และเป็นปี ที่น่ากลัวคือโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์ เช่น วัณโรค พยาธิชนิดต่างๆ เชื้อรา โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ สามารถสะสมและแพร่กระจ่ายจากแหล่งกลางนี้ได้อย่างง่ายดาย ผู้ดีมีจนติดเชื้อ ติดโรคต่างๆ ด้วยความเท่าเทียมกัน

ความเสียหายเกิดขึ้นทั้งกับผู้ซื้อ ตัวสัตว์เอง และผู้ขาย ดังนั้นจึงน่าจะมีการปรับปรุงป้องกันภัยที่มองไม่เห็นเหล่านี้เสียซึ่งไม่ใช่สิ่งยาก หากทุกฝ่ายจะให้ความร่วมมือ เอาจริงเอาจัง ตั้งอยู่ในสำนึกแห่งความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นชีวิตมนุษย์ และสัตว์ โดยมีแนวทางเบื้องต้น ดังนี้

    1. จดทะเบียนผู้ค้าสัตว์เลี้ยงในตลาดนัด ตลอดจนทำทะเบียนบัญชีสัตว์เลี้ยง ที่นำมาขายในตลาดนัดทุกอาทิตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เลี้ยงประเภทหมา แมว เป็นการป้องกันผู้ค้าเถื่อน
    2. หมา แมว ที่นำมาจำหน่ายต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนเบื้องต้นที่จำเป็น และถ่ายพยาธิ โดยสัตวแพทย์มาเรียบร้อยแล้วก่อนนำออกขายไม่น้อยกว่าระยะเวลา ที่กำหนด เพื่อให้เกิดการป้องกันโรคในสัตว์ระดับหนึ่ง
    3. ให้ความรู้ผู้ขายสัตว์เลี้ยง โดยจัดอบรมขึ้นเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้ให้คำแนะนำ การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้นที่ถูกต้องแก่ผู้ซื้อ
    4. ผู้ซื้อหรือลูกค้าจะต้องให้ความร่วมมือเลือกซื้อสัตว์เลี้ยงจากร้านที่ได้รับการจดทะเบียนรับรอง เช่น อาจมีป้านติดชัดเจน ตลอดจนไม่ซื้อหาสัตว์เลี้ยงจากพวกเร่ขาย
    5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องหมั่นตรวจตรา ควบคุมอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ และพร้อมที่จะรับการร้องเรียน ตลอดจนแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

รังสัตว์เลี้ยงน่าจะสะอาดปราศจากโรคภัยลงได้บ้างนะครับ

 

กลับไปหน้า "คอลัมน์สัตว์เลี้ยง"