ปฏิทินกิจกรรม
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี 2545

กิจกรรม วัน/เวลา /สถานที่
โครงการสัตวแพทย์อาสา จ.ส. 100 - ให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้ผ่าน จ.ส.100 ทางโทรศัพท์ ทุกวันอาทิตย์ โดยสัตวแพทย์อาสา
- ให้คำปรึกษา-แนะนำกรณีฉุกเฉิน การเจ็บป่วยของสัตว์ในยามวิกาลกรณีฉุกเฉิน โดยติดต่อสัตวแพทย์เวรประจำคืน คำถามจะผ่านเจ้าหน้าที่ของ จ.ส.100
 
   
   
 กิจกรรมประจำปีของสัตวแพทยสมาคมฯ
  • การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ และการเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 28
     


    สำหรับรายละเอียด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

"๕๐ ปีมุ่งมั่น สร้างสรรค์กว้างไกล สมาคมร่วมใจ สัตวแพทย์ไทยพัฒนา"


สพ.ส.ท.| บทบาทของสมาคม | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าวสาร-วิชาการ | คอลัมน์สัตว์เลี้ยง | ถาม-ตอบ | ติดต่อ | websiteอื่น | กลับไปหน้าแรก