สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์

69/26 ซอย เอเธนส์ (ปทุมวันรีสอร์ท)

ถ. พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2252-8773,0-2 255-1309 โทรสาร 0-2252-8773

E-mail Address : TVMA@veterinary.or.th


สพ.ส.ท.| บทบาทของสมาคม | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าวสาร-วิชาการ | คอลัมน์สัตว์เลี้ยง | ถาม-ตอบ | ติดต่อ | websiteอื่น | กลับไปหน้าแรก